DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
09:30 - 10:20 PS
AIGUA POWER
ROCIO
AIGUA POWER
ROCIO
AIGUA POWER
SIGRUN
AIGUA POWER
ROCIO
10:30 - 11:20 PS
AIGUA RELAX
ROCIO
AIGUA POWER
ROCIO
AIGUA RELAX
ROCIO
11:30 - 12:20 PS
AIGUA POWER
NIEVES
AIGUA RELAX
ROCIO
15:30 - 16:20 PS
AIGUA POWER
ROCIO
AIGUA POWER
ROCIO
AIGUA POWER
ROCIO
19:30 - 20:20 PS
AIGUA POWER
SIGRUN
AIGUA POWER
NIEVES
AIGUA POWER
ANTONELLA
AIGUA POWER
ANTONELLA
AGUA ZUMBA
ANTONELLA

* Duet Portitxol - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici