Horaris d'activitats dirigides

DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
07:00 - 07:50 S1
BODY PUMP
NIEVES
BODY COMBAT
NIEVES
BODY PUMP
ISA
VIRTUAL
CYCLING
CYCLING
SC
CYCLING
PEPLLU
DUET WALKING
FABIANA
08:00 - 08:15 SF
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
08:10 - 09:00 SC
DUET WALKING
NIEVES
CYCLING
SIGRUN
S1
DUET CAMP 1
PEPLLU
BODY PUMP
SIGRUN
GAC
ISA
VIRTUAL
DUET WALKING
CYCLING
DUET WALKING
08:15 - 09:30 S1
IOGA
ANA
09:00 - 09:20 SF
RADIKAL
ABDOMINALES
RADIKAL
ABDOMINALES
RADIKAL
09:30 - 10:20 S2
SALSA
RAMSÉS
PILATES
ANA
S1
ZUMBA
JUANMA
GAC
NIEVES
ZUMBA
JUANMA
BODY PUMP
SIGRUN
BODY BALANCE
NIEVES
DUET CAMP 2
FABIANA
SC
CYCLING
PEPLLU
DUET WALKING
ROCIO
CYCLING
SIGRUN
CYCLING
ISA
CYCLING
PEPLLU
PS
AIGUA POWER
ALESSANDRA
AIGUA POWER
ROCIO
AIGUA POWER
NIEVES
AIGUA POWER
ALESSANDRA
VIRTUAL
DUET WALKING
10:15 - 10:30 SF
ABDOMINALES
RADIKAL
ABDOMINALES
RADIKAL
ABDOMINALES
ABDOMINALES
10:30 - 11:20 PS
AIGUA RELAX
ALESSANDRA
AIGUA POWER
ROCIO
AIGUA RELAX
ALESSANDRA
SC
CYCLING
ISA
DUET WALKING
NIEVES
CYCLING
SIGRUN
DUET WALKING
PEPLLU
CYCLING
FABIANA
S1
BODY BALANCE
NIEVES
PILATES
ANA
ESQUENA SANA
ROCIO
ZUMBA
FANNY
BODY PUMP
ISA
ZUMBA
JUANMA
ZUMBA
NIEVES
S2
SALSA
RAMSÉS
Exterio
SPARTAN DUET
ISA
VIRTUAL
DUET WALKING
CYCLING
11:30 - 11:45 SF
DST
ABDOMINALES
DST
ABDOMINALES
DST
DST
11:30 - 12:20 VIRTUAL
CYCLING
DUET WALKING
CYCLING
DUET WALKING
DUET WALKING
CYCLING
DUET WALKING
S1
IOGA
ALESSANDRA
DUET CAMP 2
PEPLLU
ESTIRAMENTS
FABIANA
PS
AIGUA POWER
ALESSANDRA
AIGUA RELAX
ROCIO
S2
PILATES
ANA
12:30 - 13:20 S1
SALSA
RAMSÉS
VIRTUAL
CYCLING
CYCLING
DUET WALKING
CYCLING
CYCLING
Exterio
BODY COMBAT
ISA
SC
CYCLING
PEPLLU
13:00 - 13:15 SF
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
13:30 - 14:20 VIRTUAL
CYCLING
DUET WALKING
CYCLING
DUET WALKING
DUET WALKING
DUET WALKING
14:30 - 15:20 S1
BODY PUMP
ISA
BODY PUMP
ISA
GAC
FABIANA
SC
CYCLING
FABIANA
VIRTUAL
CYCLING
CYCLING
S2
ESQUENA SANA
ROCIO
15:30 - 16:20 VIRTUAL
CYCLING
DUET WALKING
CYCLING
DUET WALKING
CYCLING
CYCLING
CYCLING
SC
CYCLING
FABIANA
S1
DUET CAMP 2
NIEVES
ZUMBA
JUANMA
CARDIO HIIT
GABI
PILATES
LAURA
DUET CAMP 2
GABI
S2
PILATES
ANA
PS
AIGUA POWER
ROCIO
AIGUA POWER
ROCIO
AIGUA POWER
ROCIO
16:30 - 17:20 VIRTUAL
CYCLING
CYCLING
DUET WALKING
DUET WALKING
17:00 - 17:50 SC
CYCLING
ISA
CYCLING
JUANMI
S1
CARDIO HIIT
ISA
17:30 - 18:20 S2
CAMP KIDS
FABIANA
ESTIRAMENTS
NIEVES
ZUMBA KIDS
NIEVES
ESTIRAMENTS
NIEVES
CAMP KIDS
GABI
VIRTUAL
DUET WALKING
DUET WALKING
CYCLING
CYCLING
S1
GAC
NIEVES
CARDIO HIIT
JAUME
BODY PUMP
ISA
ZUMBA
JUANMA
BODY PUMP
NIEVES
18:00 - 18:15 SF
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
18:00 - 18:50 SC
CYCLING
FABIANA
DUET WALKING
ISA
CYCLING
JUANMI
DUET WALKING
ISA
CYCLING
JUANMI
18:00 - 19:45 SC
CYCLING
ISA
18:30 - 18:45 SF
FREE FIT
FREE FIT
FREE FIT
FREE FIT
FREE FIT
18:30 - 19:20 S1
BODY PUMP
ISA
ZUMBA
NIEVES
BODY COMBAT
NIEVES
DUET CAMP 2
NIEVES
ZUMBA
FANNY
CARDIO HIIT
JAUME
S2
BODY BALANCE
NIEVES
ESQUENA SANA
ANA
ESTIRAMENTS
NIEVES
ESQUENA SANA
ANA
BODY BALANCE
NIEVES
VIRTUAL
DUET WALKING
19:00 - 19:50 SC
CYCLING
FABIANA
CYCLING
FABIANA
DUET WALKING
FABIANA
CYCLING
FABIANA
CYCLING
JUANMI
19:30 - 20:00 SF
RADIKAL
DST
RADIKAL
DST
RADIKAL
19:30 - 20:20 PS
AIGUA POWER
NIEVES
AIGUA POWER
GABI
AIGUA POWER
GABI
AIGUA POWER
GABI
AGUA ZUMBA
FANNY
S2
PILATES
ANA
PILATES
ANA
PILATES
ANA
PILATES
ANA
ESTIRAMENTS
ANA
S1
BODY COMBAT
NIEVES
BODY PUMP
ISA
GLAM DANCE
FANNY
BODY PUMP
ISA
CARDIO HIIT
NIEVES
Exterio
SPARTAN DUET
ISA
20:00 - 20:50 SC
CYCLING
FABIANA
DUET WALKING
FABIANA
CYCLING
FABIANA
CYCLING
FABIANA
20:30 - 20:45 SF
RADIKAL
ABDOMINALES
RADIKAL
ABDOMINALES
RADIKAL
20:30 - 21:00 S1
DUET CAMP 30'
ISA
20:30 - 21:20 S1
ZUMBA
FANNY
BODY PUMP
ISA
S2
PILATES
ANA
IOGA
ANA
BODY BALANCE
NIEVES
SALSA
RAMSÉS
PILATES
ANA
IOGA
ALESSANDRA
21:30 - 21:45 SF
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
21:30 - 22:20 VIRTUAL
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING
S1
DUET BOXING
TONI S

* Duet Portitxol - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici