Horaris d'activitats dirigides

DillunsDimartsDimecresDijousDivendresDissabteDiumenge
07:00 - 07:50 SC
DUET WALKING
MARILEN
CYCLING
PEPLLU
VIRTUAL
CYCLING
CYCLING
CYCLING
S1
BODY PUMP
MARILEN
BODY COMBAT
NIEVES
BODY PUMP
MARILEN
08:00 - 08:15 SF
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
08:10 - 09:00 VIRTUAL
DUET WALKING
DUET WALKING
CYCLING
DUET WALKING
S1
CAMP / WALKING
MARILEN
DUET CAMP 1
NIEVES
BODY PUMP
MARILEN
GAC
PEPLLU
SC
DUET WALKING
MARILEN
08:30 - 10:00 S1
IOGA 90MIN
SILVINA
09:00 - 09:20 SF
RADIKAL
ABDOMINALES
RADIKAL
ABDOMINALES
RADIKAL
09:30 - 10:20 VIRTUAL
DUET WALKING
CYCLING
SC
CYCLING
MARILEN
DUET WALKING
ROCIO
CYCLING
ISA
CYCLING
PEPLLU
S1
GLAM DANCE
FANNY
GAC
NIEVES
ZUMBA
JUANMA
BODY PUMP
MARILEN
BODY BALANCE
NIEVES
DUET CAMP 2
MARILEN
PS
AIGUA POWER
ALESSANDRA
AIGUA POWER
ROCIO
AIGUA POWER
ALESSANDRA
S2
PILATES
SILVINA
10:15 - 10:30 SF
ABDOMINALES
RADIKAL
ABDOMINALES
RADIKAL
ABDOMINALES
ABDOMINALES
10:30 - 11:20 S1
BODY BALANCE
LAURA
PILATES
LAURA
ESQUENA SANA
ROCIO
ZUMBA
JUANMA
PS
AIGUA RELAX
ALESSANDRA
AIGUA POWER
ROCIO
AIGUA RELAX
ALESSANDRA
SC
DUET WALKING
NIEVES
CYCLING
IVÁN
DUET WALKING
PEPLLU
CYCLING
IVÁN
VIRTUAL
DUET WALKING
CYCLING
CYCLING
Exterio
DUET CAMP ESPECIAL
ISA
SPARTAN DUET
ISA
11:30 - 11:45 SF
DST
ABDOMINALES
DST
ABDOMINALES
DST
DST
11:30 - 12:20 VIRTUAL
CYCLING
DUET WALKING
CYCLING
DUET WALKING
DUET WALKING
CYCLING
DUET WALKING
S1
IOGA
ALESSANDRA
DUET CAMP 2
PEPLLU
ESTIRAMENTS
SILVINA
PS
AIGUA POWER
ALESSANDRA
AIGUA RELAX
ROCIO
12:30 - 13:20 VIRTUAL
CYCLING
CYCLING
DUET WALKING
CYCLING
CYCLING
CYCLING
SC
CYCLING
PEPLLU
13:00 - 13:15 SF
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
13:30 - 14:20 VIRTUAL
DUET WALKING
DUET WALKING
CYCLING
DUET WALKING
DUET WALKING
DUET WALKING
14:30 - 15:20 VIRTUAL
CYCLING
CYCLING
CYCLING
S1
BODY PUMP
NIEVES
BODY PUMP
ADRIAN
CAMP / WALKING
NIEVES
SC
CYCLING
MARILEN
S2
ESQUENA SANA
ROCIO
15:30 - 16:20 S1
DUET CAMP 2
NIEVES
PILATES
LAURA
DUET CAMP 2
ADRIAN
PILATES
LAURA
DUET CAMP 2
ADRIAN
VIRTUAL
CYCLING
DUET WALKING
CYCLING
DUET WALKING
CYCLING
CYCLING
PS
AIGUA POWER
ROCIO
AIGUA POWER
ROCIO
AIGUA POWER
ROCIO
16:30 - 17:20 VIRTUAL
CYCLING
CYCLING
DUET WALKING
17:00 - 17:50 SC
CYCLING
IVÁN
CYCLING
JUANMI
DUET WALKING
MARILEN
17:30 - 18:20 VIRTUAL
DUET WALKING
DUET WALKING
S2
ESTIRAMENTS
NIEVES
ESTIRAMENTS
IVÁN
S1
GAC
NIEVES
DUET CAMP 1
IVÁN
BODY PUMP
ISA
ZUMBA
NIEVES
BODY PUMP
NIEVES
DUET CAMP 1
EULISES
18:00 - 18:15 SF
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
18:00 - 18:50 SC
CYCLING
MARILEN
DUET WALKING
MARILEN
CYCLING
JUANMI
DUET WALKING
MARILEN
CYCLING
JUANMI
18:30 - 19:20 S1
BODY PUMP
NIEVES
ZUMBA
NIEVES
BODY COMBAT
ISA
DUET CAMP 2
IVÁN
ZUMBA
JUANMA
BODY BALANCE
LAURA
S2
ESQUENA SANA
SILVINA
ESTIRAMENTS
NIEVES
ESQUENA SANA
SILVINA
BODY BALANCE
NIEVES
VIRTUAL
DUET WALKING
SC
CYCLING
FABIANA
19:00 - 19:50 SC
CYCLING
MARILEN
CYCLING
ISA
DUET WALKING
MARILEN
CYCLING
MARILEN
CYCLING
JUANMI
19:30 - 20:00 SF
RADIKAL
DST
RADIKAL
DST
RADIKAL
19:30 - 20:20 S1
BODY COMBAT
NIEVES
BODY PUMP
ADRIAN
GLAM DANCE
FANNY
BODY PUMP
NIEVES
DUET CAMP 1
NIEVES
PS
AIGUA POWER
ALESSANDRA
AIGUA POWER
NIEVES
AIGUA POWER
NIEVES
AIGUA POWER
SILVINA
Exterio
SPARTAN DUET
IVÁN
S2
PILATES
LAURA
PILATES
LAURA
PILATES
LAURA
PILATES
ALESSANDRA
ESTIRAMENTS
SILVINA
20:00 - 20:50 SC
DUET WALKING
FABIANA
DUET WALKING
FABIANA
CYCLING
MARILEN
CYCLING
MARILEN
20:30 - 20:45 SF
RADIKAL
ABDOMINALES
RADIKAL
ABDOMINALES
RADIKAL
20:30 - 21:00 S1
DUET CAMP 30'
ISA
20:30 - 21:20 S2
PILATES
LAURA
IOGA
LAURA
BODY BALANCE
LAURA
IOGA
ALESSANDRA
S1
ZUMBA
FANNY
BODY PUMP
ADRIAN
PILATES
SILVINA
21:30 - 21:45 SF
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
ABDOMINALES
21:30 - 22:20 VIRTUAL
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING
CYCLING

* Duet Portitxol - Duet Sports es reserva el dret de modificació d'aquest horari.
Alta
on-line
Tornar a inici